ماه: ژانویه 2007

باغبانی

باغبانی دانش و فن بررسی و پژوهش در میوه‌شناسی، سبزی‌شناسی، گل‌شناسی، فضای سبز پارک‌ها و بوستان‌ها و محیط زیست و همچنین استفاده از محصولات باغبانی در صنایع غذایی است. باغبانی عبارت است از علم کاشت وپروش گیاهان زینتی؛ گیاهان دارویی ودرختان میوه و طراحی فضای سبز فضای سبز یا...

قصه‌های کردی

قصه‌های کردی بخشی از گنجینه پربار فرهنگ ملی ایران است. قصه‌های کردی شامل دو بخش «سروده» و «غیرسروده» است. بخش سروده را “بیت‌ و باو” (Beyt û baw) یا «بیت» و بخش غیرسروده را، چیروک (čirok) می‌گویند که شمار آنها به صدها می‌رسد. هریک از این قصه ها، حاوی...

آبزی‌پروری

== پرورش ماهی در اسطوره‌های ایرانی == در اسطوره‌های ایرانی جمشید را نخستین انسانی پنداشته‌اند که به پرورش ماهی پرداخت، جمشید پادشاه پیشدادی بود. ایرانیان محل پرورش ماهی را ماهی‌خانه می‌نامیدند. == جُستارهای وابسته == * فهرست فراورده‌های دریایی * http://space.orq.ir * پرورش آبزیان به روش بیولوژیک با کمک...

سنگواره

سَنگواره یا فُسیل به بازمانده‌های کانی‌شده جانوران و گیاهان یا بازمانده‌های دیگر مثلآ ردپا گفته می‌شود. فرآیند سنگواره‌شدن فرایندی کم‌اتفاق است زیرا کانی‌های طبیعی معمولاً تجزیه شده و دوباره وارد چرخه مواد می‌گردند. برای اینکه یک سازواره (ارگانیسم)، سنگواره شود میبایست روی آن هرچه سریعتر با مواد رسوبی پوشیده...

فهرست جانوران

برای فهرست الفبایی فهرست الفبایی جانوران را ببینید. == مهره‌داران == * مهره‌داران * فهرست پرندگان * فهرست پستانداران * فهرست دوزیستان * فهرست خزندگان * فهرست ماهی‌ها = بی‌مهرگان = * بی‌مهرگان * بندپایان * فهرست حشرات * نرم‌تنان * خارپوستان * تک‌یاختگان...

محتوای آزاد

محتوای آزاد یا اطلاعات آزاد هر کار عملی، هنری یا کارهای خلاقانه دیگر است که محدودیت قانونی چشمگیری بر آزادی افراد در کاربرد، توزیع، تغییر و توزیع کارهای منتج‌شده از محتوا نداشته باشد. محتوای آزاد از محتوای باز متمایز است؛ در محتوای آزاد می‌توان دست برد، در حالی‌که اگر...

استان کوتایک

کوتایْک نام یکی از استان‌های کشور ارمنستان است. مرکز استان کوتایک شهر هِرازدان است که رودخانه‌ای به همین نام هم از میان آن شهر میگذرد. نام هرازدان از نام فارسی میانه فَرَزدان گرفته شده است. فرزدان در اوستا نام دریاچه‌ای است که گشتاسب شاه در کنار آن از ایزدبانو...