یگان

یگان ارتشی سازمانی است در درون نیروهای مسلح. هر یگان می‌تواند چندین سرباز، ناو، نفربر یا هواگرد را در بر بگیرد. هر سه نیروی زمینی، هوایی و دریایی بطور پایگانی به گروه‌های گوناگون بزرگ و کوچکی بخش شده اند. این یگان‌بندی‌ها به مدیریت بهتر کارکردی، تاکتیکی و اداری نیروهای مسلح یاری می‌رساند. به شیوه تقسیم این یگان‌ها در نبردگاه یا محل رزمایش، آرایش نظامی می‌گویند.

پیش از انقلاب سال ۱۳۵۷ ایران، فرمانده کل سه نیروی مسلح بزرگ‌ارتشتاران نامیده می‌شد که لقبی ریشه‌دار و باستانی است و از زمان هخامنشیان در زبان پارسی بکار می‌رفته است. پس از انقلاب این درجه ارتشی را فرمانده کل قوا نام گذاشتند.

== برابرهای انگلیسی یگان‌های ارتش ==

== جستارهای وابسته ==

* سازمان نظامی
* درجه‌های نظامی ایران

== منابع ==

فرهنگ همراه پیشرو آریانپور، انگلیسی-فارسی.

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.