کالبدشناسی انسان

کالبدشناسی انسان یکی از شاخه‌های کالبدشناسی است. این رشته به بررسی اندام‌ها و دستگاه‌های اندام‌های بدن انسان می‌پردازد. تن انسان مانند تن همه جانوران از چندین دستگاه درست شده است که این دستگاه‌ها از اندام‌ها و ایشان از بافت‌ها و این بافت‌ها از یاخته‌ها درست شده‌اند. کالبدشناسی کاری به بررسی بافت‌ها یا یاخته‌ها ندارد و تنها به شناخت اندام‌ها و کارکرد آنها می‌پردازد. شناخت بافت‌ها مربوط به بافت‌شناسی و بررسی یاخته‌ها مربوط به یاخته‌شناسی می‌شود.

== اندام ==

== دستگاه‌های اصلی بدن انسان ==

* دستگاه قلب و رگ‌ها برای گردش خون
* دستگاه گوارش برای فرودادن هضم جذب و دفع خوراک
* دستگاه درونریز برای هماهنگی اندام‌های درونی با کمک هورمون
* دستگاه پی‌ها برای گردآوری، جابجایی و پردازش داده‌ها در مغز و اعصاب
* دستگاه ماهیچه‌ای برای جنباندن بدن
* دستگاه تنفسی برای دم و بازدم
* دستگاه ادراری برای برونرفت ادرار
* دستگاه تناسلی برای تولید مثل
* دستگاه پوششی شامل پوست، مو و ناخن برای پوشش و حفاظت بدن
* استخوان‌بندی انسان برای سرپاداشتن و نگاهداری ساختار تن
* دستگاه دفاعی بدن برای دفاع در برابر بیماری‌زاها

== جستارهای وابسته ==

* اندام‌سازی
* دستگاه بویایی

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.