چینه

چینه در کل به معنی لایه و قشر است. این واژه، نام ابزار از فعل چیدن است به معنی چیزی که بر روی چیز دیگر چیده می‌شود.

در زمین‌شناسی به لایه مشخصی از پوسته زمین مانند لایه‌ای از سنگ‌های رسوبی که کلفتی آن میان چند سانتیمتر تا چند متر باشد چینه می‌گویند. بدیگر سخن: چینه عبارت است از لایه‌ای از سنگ که سراسر آن کمابیش یکسان و نسبت به لایه‌هایی بالایی و پائینی آن مشخص باشد. به دانش بررسی چینه‌ها، چینه‌شناسی گفته می‌شود.

== جستارهای وابسته ==

* چینه‌بندی

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.