چینه‌شناسی

چینه‌شناسی، شاخه‌ای از دانش زمین‌شناسی است که درباره چگونگی پیدایش، ترتیب توالی، ساختمان، سنگواره‌ها و سنگ‌شناسی و چینه‌های پوسته زمین بررسی می‌کند.

== پانویس‌ها و منابع ==

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.