وزارت

در کاربرد امروزی وزارت یکی از اجزای ساختار دولت است. دولت‌ها در جهان امور گوناگونی که با آنها سر و کار دارند را به شاخه‌های گوناگون بخش کرده‌اند و برای هر شاخه از فعالیت‌ها یک مسئول ویژه به نام وزیر گمارده‌اند. هر وزیر مسئول گرداندن امور یک وزارت می‌شود. نهاد وزارت و ساختمانی که یک وزارت در آن جا دارد وزارتخانه نام دارد.

== ریشه‌شناسی ==

وزارت گونه عربی‌شده واژه فارسی وزیری است. واژه وزیر در پارسی میانه به صورت وَچیر تلفظ می‌شد و به معنی رایزن شاه در موضوعی ویژه یا چندین موضوع گوناگون بود.{مدرک}

== وزارتخانه‌های ایران ==

تا فروردین ۱۳۹۰، کشور ایران ۲۱ وزارتخانه داشت که از این قراربودند :

* وزارت آموزش و پرورش
* وزارت امور خارجه
* وزارت امور اقتصادی و دارایی
* وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
* وزارت بازرگانی
* وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
* وزارت تعاون
* وزارت جهاد کشاورزی
* وزارت راه و ترابری
* وزارت رفاه و تامین اجتماعی
* وزارت صنایع و معادن
* وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
* وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
* وزارت کار و امور اجتماعی
* وزارت کشور
* وزارت مسکن و شهرسازی
* وزارت نفت
* وزارت نیرو
* وزارت اطلاعات
* وزارت دادگستری
* وزارت دفاع

و از فروردین ۱۳۹۰ با تصویب مجلس شورای اسلامی دولت مکلف شد وزارتخانه های بازرگانی با صنایع و معادن و وزارتخانه های راه و ترابری با مسکن و شهر سازی با هم ادغام و تحت نام دو وزارتخانه جدید به همراه نمودار سازمانی جدید و وزرای پیشنهادی به مجلس معرفی کند، همچنین طرح تشکیل وزارتخانه جدید ورزش و جوانان با ادغام دو سازمان تربیت بدنی و ملی جوانان با هم در دیماه سال ۱۳۸۹ در مجلس تصویب و جهت اجرا به دولت ابلاغ گردید و پس از اعمال این تغییرات تعداد وزارت خانه های جمهوری اسلامی ایران به ۲۰ وزارتخانه می رسد.

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.