نیوتن

در این صفحه می‌توانید اشکالات نرم‌افزار ویکی‌پدیای فارسی را گزارش کنید. لطفاً مسائل را زیر خط ممتد بیاورید. باگ ثبت شده در وبگاه باگ‌زیلا از سوی کاربران ویکی‌پدیای فارسی که در بحث‌های عمومی مطرح شده‌اند و ردی از آنها داریم را می‌توانید اینجا بیابید. ————- شاید درست نباشد بگوییم اشکال ولی معضل بزرگی است. باید مشکل «ی,ک,نیم فاصله» حل شود. رایانه های زیادی هریک بایکی از این ها مشکل دارند و افراد زیادی سر این موضوع در جست وجو و … مشکل دارند. باید آن ها را باهم ادغام کرد و در همه نام های مقالات در هر فضای نام «ی،ک» عربی فارسی در نظر گرفته شود و نتوان دو مقاله، نام کاربری، رده،… با یک نام داشت. ————-

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.