نورساخت

نورساخت{مدرک|تاریخ=۳۱ ژانویه ۲۰۰۹} یا فتوسنتز یک فرایند زیست – شیمیایی (بر پایه بیوشیمی) است که در آن کارمایه نور به وسیله گیاهان و برخی باکتری‌ها به انرژی شیمیایی تبدیل می‌شود. کمابیش همهٔ زیستارها (موجودات زنده) بر روی زمین مستقیم یا غیرمستقیم به این فرایند وابسته‌اند. در فتوسنتز دی ‏اکسید کربن و آب مصرف و اکسیژن و هیدراتهای کربن به وجود می‌آیند. یکی از مهمترین هیدراتهای کربن که طی این فرآیند به وجود می‌آید گلوکز است. هیدراتهای کربن به دنبال واکنش‌های دیگری که در درون سلول انجام می‌گیرد ممکن است به سایر مواد آلی مانند چربی‏ها و پروتئین‏ها تبدیل شوند. ون هلمونت یکی از نخستین آزمایشهای مربوط به فتوسنتز را انجام داد.

تمام بخش‌های سبز گیاه فتوسنتز می‌کنند.ماده سبز موجود در گیاهان که سبزینه یا کلروفیل نام دارد، آغاز کننده واکنشهای فتوسنتزی است. اما سایر قسمت‌های گیاه که سبزینه ندارند این عمل را انجام نمی‌دهند.

کلروپلاست‏ها که در سلول‌های کلروفیل دار گیاهان وجود دارند، محل استقرار سلولهای کلروفیل هستند. سلول‌های برگ بیشترین میزان کلروپلاست را دارند و به همین دلیل برگ‌ها اندام اصلی فتوسنتز در گیاهان به شمار می‌روند.

تحقیقات جدیدی که در دانشگاه برکلی کالیفرنیا و دانشگاه سنت لوییس واشنگتن انجام شده نشان می‌دهد که فرایند فتوسنتز علاوه بر ساختارهای شیمیایی، سامانهٔ مکانیک کوانتومی نیز دارد.

== منبع ==

Wikipedia contributors, “Photosynthesis,” Wikipedia, The Free Encyclopedia, http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Photosynthesis&oldid=207050990

* علو زیستی و بهداشت، سال اول دبیرستان.

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.