نحو

نحو یا جمله‌شناسی {به انگلیسی|Syntax} به دانش مطالعهٔ قواعد مربوط به نحوهٔ ترکیب و در کنار هم آمدن واژه‌ها به منظور ایجاد و درک جملات در یک زبان اطلاق می‌شود.

این شاخهٔ مهم از دستور هر زبان نظام‌مندی و خلاقیت فراوانی را طلب می‌نماید. درست است که انسان‌ها می‌توانند مجموعه کلمات یک جمله را با ترتیبات گوناگونی در کنار هم قرار دهند ولی تمامی آن‌ها جملات معنی دار نخواهد شد.

# کتاب خرید دانشجو یک را.
# یک دانشجو کتاب را خرید.

در اینجا، جملهٔ اول غیر مجاز است، ولی، دومی که درست همان مجموعهٔ کلمات را داراست، ساختاری قابل قبول از نظر قواعد و دستورات نحوی زبان فارسی را دارد.

== جستارهای وابسته ==

* صرف

== منابع ==

* نحو زبان فارسی بر پایه نظریه حاکمیت و مرجع‌گزینی، سیدعلی میرعمادی، تهران: انتشارات سمت، ۱۳۷۶
* گفتارهایی در نحو، محمد راسخ مهند، تهران: نشر مرکز، ۱۳۸۸

* Crystal D., The Cambridge Encyclopedia of Language, ۲nd edition, Cambridge University Press, 1996. ISBN 0-521-55967-7

* O’Grady, W., Dobrovolsky, M., and aronoff, M., Contemporary Linguistic, An Introduction, ۲nd edition, St. Martin’ Press, Inc., ۱۹۹۳. ISBN 0-312-06780-1

== پیوند به بیرون ==

* وب‌گاه زبان فارسی
* مشخصه‌های معنایی به “نحو” مربوطند

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.