مطبق

مُطَبَّق به معنی چیزی است که دارای چندین طبقه، لایه یا چینه باشد. برای نمونه گونه‌ای درخت کاج که دارای طبقاتی از شاخه‌هاست کاج مطبق نام دارد. همچنین در معماری و ساختمان‌سازی از این واژه بهره می‌گیرند. برای نمونه در معماری باستان سکوهای طبقه‌طبقه ساخته شده در درون یکدیگر را صفه‌های مطبق می‌نامند.

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.