محله‌های تهران

کلانشهر تهران در سال ۱۳۷۸ خورشیدی جمعاً از ۳۷۲ محله تشکیل می‌شد. شهرک‌ها و کوی‌های متعددی نیز در تهران وجود دارند.

== محله‌های قدیمی تهران ==

تهران قدیم از چهار محله تشکیل شده بود به نام‌های سنگلج، اودلاجان (عودلاجان)، بازار و چاله‌میدان. در زمان ناصرالدین‌شاه قاجار چندین محله تازه در تهران ساخته شد به نام‌های ارگ، چاله حصار، خانی آباد، قنات‌آباد، پاچنار، پامنار، یافت آباد، گار ماشین، گود زنبورک‌خانه، صابون‌پزخانه، گود عرب‌ها و دروازه قزوین.

== محله‌های نوساز شهر تهران ==

در زمان پهلوی و پس از انقلاب ۱۳۵۷ شمار زیادی محله و شهرک در محدوده کلانشهر تهران ساخته شد. برخی از این محله‌ها همان روستاهای پیشین‌اند که گسترش داده شده‌اند.

== نام محلات، شهرک‌ها و کوی‌ها ==

== منابع ==

* سازمان جغرافیایی و کارتوگرافی گیتاشناسی، نقشه جدید تهران و اطراف، چاپ دوم با آخرین تغییرات، (نقشه شماره ۲۴۶)، تهران: هامون ۱۳۷۷ خورشیدی.
* راه خودرو، نقشه ویژه ترافیکی تهران، ۱۳۸۳ خورشیدی.
* شهری، جعفر، طهران قدیم.

جستار وابسته: معابر تهران

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.