قانون اساسی ایران (ابهام‌زدایی)

قانون اساسی ایران ممکن است هر یک از سه قانون اساسی موجود در حکومتهای مختلف ایران باشد:

* قانون اساسی مشروطه اولین قانون اساسی ایران که در ۱۴ ذی‌قعده ۱۳۲۴ هجری قمری به امضای مظفرالدین‌شاه رسید.
* قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون اساسی کنونی ایران که در سالهای آغازین پس از انقلاب ۱۳۵۷ و در ۱۷۷ اصل تدوین شد.

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.