قاره

خُشکاد یا قاره به انبوهه پیوسته‌ای از زمین بر روی کره زمین گفته می‌شود.

در دوره‌های باستانی جایگاه و آرایش قاره‌های زمین کاملآ دیگرگون و متفاوت با امروز بوده‌است. در آن دوره‌ها بسیاری از قاره‌های امروزی چسبیده به هم بوده و تشکیل چند ابرقاره را می‌دادند.

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.