فوبوس (ماه)

فوبوس بزرگ‌ترین و نزدیک‌ترین ماه سیاره بهرام (مریخ) است. بهرام دو ماه دارد. نام فوبوس از روی نام پسر آرِس (مارس) در افسانه‌های یونانی گرفته شده‌است. فوبوس از همه ماه‌های سامانه خورشیدی به کره خود نزدیکتر است و تنها ۶۰۰۰ کیلومتر از رویه بهرام فاصله دارد. فوبوس همچنین یکی از ماه‌های کوچک سامانه خورشیدی (منظومه شمسی) است. نام ماه دیگر بهرام، دِیموس است.

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.