فهرست فرمانروایان غزنوی

* سلطان محمود غزنوی پسر سبکتگین
* محمد پسر محمود پسر سبکتگین
* سلطان مسعود پسر سلطان محمود پسر سبکتگین
* مودود پسر مسعود پسر محمود
* عبدالرشید پسر محمود پسر سبکتگین
* فرخ زاد پسر مسعود پسر محمود
* ابراهیم پسر مسعود پسر محمود
* مسعود پسر ابراهیم پسر مسعود
* ارسلانشاه پسر مسعود پسر ابراهیم
* بهرام شاه پسر مسعود پسر ابراهیم
* خسرو شاه پسر بهرامشاه
* خسروملک پسر خسروشاه.

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.