فهرست روستاهای قدیمی پیرامون تهران

در بند نخست نام روستاهای کهن و اصیل منطقه تهران و ری آمده (که بیشترشان محله‌های شهر شده اند):

== منابع ==

یکی از مراجع: از کتاب جغرافیای تاریخی شمیران، نوشته منوچهر ستوده، تهران ۱۳۷۱.

* نقشه‌های تهران.

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.