فرمانده کل قوا

فرمانده کل قوا عنوانی است که در گذشته از آن به عنوان بزرگ‌ارتشتاران یاد می‌شده است. بزرگ‌ارتشتاران عنوانی رسمی و نظامی است در دوره پهلوی برای مقام فرماندهی سه نیروی مسلح کشور ایران بکار می‌رفت. فرمانده کل این سه نیرو در آن دوره محمدرضا پهلوی بود. این عنوان پس از انقلاب ۱۳۵۷ در ایران به فرمانده کل قوا تغییر یافت.

== واژه‌شناسی ==

واژه بزرگ‌ارتشتاران در زبان پارسی میانه به فرمانده و سرگروه همه جنگاوران ایران گفته می‌شد. پیشینهٔ این لقب پیشینه‌ای بسیار کهن‌تر از آن دارد و به زمان هخامنشیان می‌رسد.{مدرک}

== فرماندهان کل نیروهای ایرانی در تاریخ معاصر ==

سیاهه بزرگ‌ارتشتاران ایران در تاریخ معاصر به شرح زیر است:

* محمدقاسم خان قاجار قویونلو (تاریخ درگذشت ۱۸۳۱)
* عباس‌میرزا (۱۷۸۹ – ۱۸۳۳)
* شاهزاده حسن‌علی میرزا (۱۷۸۹ – ۱۸۵۳)
* شاهزاده‌علی‌شاه (۱۷۹۶ – ۱۸۵۴)
* فتحعلی‌شاه قاجار (۱۷۷۱ – ۱۸۳۴)
* شاهزاده کیخسرومیرزا (۱۸۰۹ – ۱۸۵۷)
* شاهزاده بهمن‌میرزا (۱۸۱۱ – ۱۸۸۴)
* شاهزاده سلطان‌مسعودمیرزا (۱۸۵۰ – ۱۹۱۸)
* ۱۸۹۹ – شاهزاده وجیه‌الله‌میرزا (۱۸۵۴ – ۱۹۰۵)
* شاهزاده کامران‌میرزا (۱۸۵۶ – ۱۹۲۷)
* شاهزاده ابوالحسین‌میرزا (۱۸۵۸ – ۱۹۳۹)
* ۱۹۲۱ – رضاشاه پهلوی (۱۸۷۸ – ۱۹۴۴)
* جعفرقلی‌خان قجر قویونلو
* میرزامحمدخان قاجار دوِّلو
* میرزامحمدتقی‌خان فراهانی
* آقاولی‌خان
* میرزاحسین‌خان قزوینی
* محمدخان
* میرزامحمدباقرخان
* محمدرضا پهلوی
* ابوالحسن بنی‌صدر
* سید روح‌الله خمینی (فرمانده کل قوا)
* سید علی خامنه‌ای (فرمانده کل قوا)

== منابع ==

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.