فراگشت

این صفحه درباره فراگشت فرآیند شیمیایی می‌باشد، چنانچه دنبال صفحه مربوط به تکامل(فرگشت) می‌گردید اینجا کلیک کنید: فرگشت

فراگشت یا آنابولیسم فرایندی شیمیایی است. فراگشت فرایندی سازنده در روند سوخت‌وساز بدن (دگرگشت) است که در آن انرژی صرف می‌شود تا مواد ساده تر مانند اسید آمینو ترکیب گردد و ترکیبات آلی پیچیده تر مانند زیمایه‌ها (آنزیم ها) و اسیدهای هسته‌ای ساخته شود. به فرایند وارونه آن یعنی ویرانسازی مولکولهای آلی پیچیده برای دریافت انرژی فروگشت (کاتابولیسم) می‌گویند.

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.