فارس (ابهام‌زدایی)

واژهٔ فارس ممکن است به یکی از موارد زیر اطلاق شود:

* معرب شدهٔ کلمهٔ پارس می‌باشد.
* استان فارس؛ یکی از استان‌های پهناور در جنوب ایران به مرکزیت شیراز.
* مردم پارسی / فارسی‌زبانان ایران
* خبرگزاری فارس؛ یکی از خبرگزاری‌های ایران.
* منطقه فارس از مناطق نیمه جنوبی ایران در قدیم بوده است. امروزه استان فارس در حقیقت جزیی از آن است.

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.