فارسی محلی لرستان

ساکنان نواحی شمال شرقی و شرق استان لرستان یعنی مناطق واقع در شهرستان بروجرد و ازنا به گونه‌ای تکلم می‌کنند که از گویش‌های لری بختیاری و لری خرم‌آبادی متمایز است. گویش مردمان این نواحی که در سرتاسر دشت سیلاخور و منطقه چاپلق ازنا سکنی گزیده‌اند به فارسی معیار نزدیکتر است تا به گویش‌های لری از این رو گویش مردم این مناطق را می‌توان «فارسی محلی لرستان» نام نهاد.

گویش مردم منطقه چاپلق ازنا که در دشت سیلاخور شرقی زندگی می‌کنند، تحت تأثیر گویش‌های استان مرکزی به ویژه شهرستان خمین و گلپایگان قرار دارد. آنها به گویش محلی خود «گاپله‌ای» می‌گویند .

در منطقه سیلاخور غربی و شمالی شمار زیادی از گویشوران لکی و لر بختیاری زندگی می‌کنند. به همین رو شماری از آبادیهای کناره غربی و شمال دشت سیلاخور دوگویشی هستند.

==جستارهای وابسته==

* گویش بروجردی
* گاپله‌ای

==منبع==

(داده‌ها برگرفته از سازمان میراث فرهنگی لرستان)

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.