شبکه شخصی بی‌سیم

یک شبکه محدوده شخصی بی سیم (WPAN) شبکه ای است که در آن بجای رشته سیم از امواج رادیوی استفاده شده است. این نوع شبکه معمولاً برای ردوبدل داده بین دستگاه‌هایی که فرد با خود حمل می‌کند بکار می‌رود.

نگاه کنید به :

* Bluetooth
* IEE 802.15
* ZigBee

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.