سینی دوار

به صفحه‌ای فلزی که برای تغییر سمت و سوی لوکوموتیو یا انتقال آن به خطوط گوناگون ریلی بکار می‌رود سینی دَوّار می‌گویند.

== منابع ==

برابرهای فرهنگستان زبان فارسی.

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.