سرمایش

به فرایند کاهش دادن دما، سرمایش می‌گویند. سامانه‌ها و دستگاه‌های گوناگونی وجود دارد مانند یخچال‌ها، سرماسازها، سردکن‌ها، یخزن‌ها، یخسازها، خنک‌کن‌ها و جز اینها که به وسیلهٔ آنها فرایند سرمایش انجام می‌گیرد.

== مقالات مربوط ==

* سرماشناسی
* گرمایش

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.