سبک‌های نگارگری

در نگارگری سبک‌های گوناگونی وجود دارد، از جمله:

* آبسکیور Obscure
* رئالیسم
* دریافتگری (امپرسیونیسم)
* هیجان‌نمایی (اکسپرسیونیسم)
* فرا انگاشت (ترانسپرسیونیسم)
* دوران‌گری
* حجم‌گری (کوبیسم)
* رومانتیسیسم
* راست‌خط‌کاری
* آینده‌گری
* مینیمالیسم
* نگارگری ایرانی
* هنر دیدگانی
* فوویسم
* کلاسیسیسم
* نئوکلاسیسیسم
* باروک

== جستارهای وابسته ==

* جنبش‌های هنری
* گرافیک
* طراحی آرم
* پیکتوگرام
* هنرآرت دکو
* بیل بورد
* طراحی وب

== منابع ==

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.