سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور

سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور، یکی از سازمان‌های رسمی ایران است، و برپایه ماده واحده شماره ۶۰۸۲ شورای انقلاب در تاریخ ۲۵/۴/۵۹ از ادغام مراکز آموزش حرفه‌ای، صندوق کارآموزی، کانون‌های کارآموزی و واحدهای مربوط به مطالعات نیروی انسانی و اشتغال وزارت کار و امور اجتماعی ایران در راستای پرورش نیروی کار چیره‌دست تشکیل گردیده است که زیر نظر وزارت کار و امور اجتماعی وظایف خود را به انجام می رساند.

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.