ریل راه‌آهن

ریل فولاد نوردشده‌ای است که به شکل معین و به صورت دو رشته موازی روی ریل‌بندها نصب می‌شود. هدف از ساخت و نصب ریل‌ها معمولاً گذر واگن از روی آن‌هاست. برای تثبیت و تعادل ریلها قطعات شکسته شده سنگ روی بستر راه آهن ریخته می‌شود. به این قطعه سنگ‌ها پارسنگ یا بالاست می‌گویند.

== منابع ==

Wikipedia contributors, “Rail tracks,” Wikipedia, The Free Encyclopedia, http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Rail_tracks&oldid=187874205 (accessed January 31, 2008).

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.