راهبرد

راهبرد یا استراتژی به طرح عملیاتی ی درازمدتی گفته می‌شود که به منظور دستیابی به یک هدف مشخص طراحی شده باشد. راهبرد شامل زمینه‌های کاری گوناگون می‌شود راهبرد یا استراتژی عالی‌ترین سطح از میان سطوح ۴ گانهٔ مدیریت است . که این ۴ سطج عبارتند از:

* ۱. سطح راهبردی
* ۲. سطح عملیاتی
* ۳. سطح تاکتیکی
* ۴. سطح تکنیکی

استراتژی به آوردن نیرو به صحنه اطلاق می‌شود و به بیان دیگر طرح درازمدتی است که برای نیل به یک هدف مشخص طراحی و تبیین می‌گردد.

راهبرد شامل زمینه‌های کاری گوناگون می‌شود از جمله:

* راهبرد نظامی
* راهبرد بازاریابی
* مدیریت راهبردی
* راهبرد نظری بازی‌ها
* راهبرد اقتصادی
* راهبرد برنامه‌ریزی پی‌زبان‌شناسی (شناخت رابطه اعصاب با زبان)

== جستارهای وابسته ==

* راهبرد هسته‌ای
* هم‌افزایی
* برنامه‌ریزی راهبردی
* هیئت مدیره
* بازی‌های راهبردی

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.