دماپا

دماپا یا ترموستات دستگاهی است برای نگه داشتن دمای یک سامانه در یک محدوده مشخص. این کار به‌وسیله کنترل شارش انرژی گرمایی به درون یا به بیرون از سامانه صورت می‌گیرد.

== کاربرد ==

ترموستاتها در موارد زیر به کار می روند:

۱-دستگاهها و سیستمهای تاسیساتی

۲-خودروها

=== دستگاهها و سیستمهای تاسیساتی ===

ترموستات‌ها در صنعت تاسیسات مکانیکی برای کنترل دمای آب و یا هوا در سیستم‌های ایجاد برودت و حرارت به کار می روند.رادیاتورها، دیگ‌ها و فن کویل‌ها عمومی‌ترین دستگاههایی هستند که برای کنترل دما از ترموستات استفاده می کنند.

== منابع ==

سایت تخصصی صنعت تاسیسات

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.