خطرو

وسیله‌ای ریلی برای جابه‌جایی مأموران بازرسی و انجام تعمیرات در خطوط راه آهن.

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.