خانواده‌های زبانی

در زبان شناسی، مفهوم و موضوع خانواده‌های زبانی (Language family) از آنجا نشأت می‌گیرد، که هم‌چون همهٔ اشیاء، پدیده‌ها، و فرایندهای پیچیده زبان‌های طبیعی انسانی هم صفات، تظاهرات، و آثار فراوانی از گونهٔ حیات‌داشتن و زنده‌بودن از خود بروز می‌دهند. از جمله، زبان‌ها هم مانند جانوران دارای خانواده و خویشاوند هستند.

خانواده‌های زبانی:

== زبان‌های هندواروپایی ==

مقالهٔ اصلی: زبان‌های هندواروپایی

به خانواده‌ای بزرگ از زبان‌های انسانی اشاره دارد از حدود ۱۰۰۰ قبل از میلاد در بخش بزرگی از اروپا و قسمت‌هایی از جنوب غرب و جنوب آسیا رواج داشته است.

* زبان‌های نیل-صحرا(حامی-نیلی)
* زبان‌های پالئوسیبرین
* زبان‌های چینی-تبتی
* زبان‌های تائی
* زبان‌های اورالی
* زبان‌های آلتایی
* زبان‌های ژاپنی
* زبان‌های خوی‌زَن
* زبان‌های کره‌ای
* زبان‌های نا-دن
* زبان‌های نیجر-کنگو
* زبان‌های قفقازی
* زبان‌های دراویدی
* زبان‌های اسکیمو-آلئوت
* زبان‌های هندواروپایی
* زبان‌های ایندوپاسیفیک
* زبان‌های آفروآسیایی
* زبان‌های آمِرنید
* زبان‌های استرالیایی-آبورجنیال
* زبان‌های استرونزیان

== منابع ==

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.