حس‌خوانی

به بررسی و مطالعه احساسات درونی و چگونگی بازتاب این احساسات به بیرون مثلآ شیوه صدا و سخن یا حرکات بدن حس‌خوانی می‌گویند. حس‌خوانان میکوشند تا از روی حرکات و سکنات افراد به احساسات درونی آن لحظه ایشان پی ببرند.

== جستارهای وابسته ==

* منش‌شناسی
* جمجمه‌خوانی
* چهره‌شناسی
* شخص‌شناسی

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.