جنسیت‌گرایی

تبعیض جنسی یا جنسیت‌گرایی (به انگلیسی: Sexism سکسیزم) به معنی باور یا نگرشی است که یک جنسیت یا جنس را پست‌تر از دیگری، و درجه دوم می‌داند. این امر موجب تبعیض منفی نسبت به انسان‌ها بر اساس هویت واقعی یا فرضی جنسیتی ایشان است. این مفهوم همچنین می‌تواند در اشاره به نفرت یا بدگمانی نسبت به یک جنس (زن‌ستیزی و مردستیزی)، و یا کلیشه‌ای کردن مردانگی در رابطه با مردان و زنانگی در رابطه با زنان باشد. تبعیض جنسی به طور تاریخی و فرهنگی بیشتر در جهت فرودست کردن زنان به کاررفته است و زنان و مردان بسیاری برای رسیدن به برابری جنسی ِ بیشتر، از فمینیسم بهره برده‌اند.

== منابع ==

* Wikipedia contributors, “Sexism,” Wikipedia, The Free Encyclopedia, http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Sexism&oldid=267763040 (accessed February 1, 2009).

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.