جمهوری خودگردان تالش-مغان

جمهوری خودگردان تالش-مغان یک جمهوری خودگردان با عمر کوتاه به ریاست جمهوری علی‌اکرم همت‌زاده بود که از ژوئن تا آگوست ۱۹۹۳ اداره تالش گشتاسبی را برعهده داشت. این جمهوری در جنوب‌شرقی‌ترین منطقه خاک جمهوری آذربایجان قرار داشت و از رایون‌های آستارا، لریک، لنکران، ماساللی و یاردیملی تشکیل شده بود.

در سال ۱۹۹۲ یعنی کمی پس از مستقل شدن جمهوری آذربایجان، علی اکرم همت‌زاده عضو جبهه خلق و معاون وزیر دفاع جمهوری آذربایجان اعلام خودمختاری کرد و جمهوری خودگردان تالش را در قفقاز پدید آورد. در همان زمان سرهنگ صورت حسین‌اف از شهر گنجه نیز دست به کودتا زد و دولت ایلچی بیگ در محاصره گازانبری قرار گرفت. علیف پس از به قدرت رسیدن همت‌اف را زندانی ساخت و همین کار را نیز یا حسین‌اف انجام داد. پس از ده سال با فشارهای شورای اروپا بر دولت آذربایجان علی اکرم‌همت اف آزاد شده و با پناهندگی سیاسی در هلند به سر می‌برد و به مبارزه سیاسی خودادامه می‌دهد هلال محمدف و فخردین عباسف (نخست وزیرورییس مجلس جمهوری خود مختار تالش) از مسکو به داخل آذربایجان برگشته‌اند تا حقوق تالش را احیا کنند.

== پانویس ==

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.