بیماری

بیماری’ یا مرض به ناهنجاری در بدن یا روان می‌گویند که انگیزه ناراحتی، بدکارکرد یا تنش دربیمار یا دیگر کسان در پیوند با او دچار می‌گردد. البته باید میان بیماری و حالتهای پزشکیی مانند خستگی، ضعف، کسالت و اندوه تفاوت گذاشت. عامل ایجاد بیماری می‌تواند بیرونی( مانند باکتری، انگل، بدتغذیه و…) یا درونی ( مانند پرکاری تیروئید، دیابت و …) باشد. همچنین بیماری می‌تواند مادرزادی (مانند سندرم ترنر یا لب شکری) یا ژنتیکی مانند آلمیانیسم باشد. بیماری تند یا کهنه، واکیر دار یا ناواگیر نیز می‌تواند باشد.

هر بیماری با شماری علائم و نشانه‌های ویژه بازشناخت و آشکار می‌شود . شناخت و درمان بیماری بر گرده پزشک است.

== جستارهای وابسته ==

* فهرست بیماری‌ها
* نشانه‌های بیماری
* حدت بیماری

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.