بازار (اقتصاد)

برای خواندن در باره بازار به‌عنوان یک مکان، به بازار (مکان) مراجعه کنید.

بازار به مجموعه‌ای از خریداران بالقوه و بالفعل یک کالا یا خدمت اطلاق می‌شود. از نظر تاریخی، بازار به محلی اطلاق می‌شود که خریداران و فروشندگان برای مبادله کالا یا خدمات به آن مراجعه می‌کنند. اما اقتصاددانان به مجموعه خریداران و فروشندگانی که به خرید و فروش کالا یا خدمات خاصی مبادرت می‌کنند، بازار می‌گویند. از دیدگاه بازاریابی، مجموعه خریداران، بازار را تشکیل می‌دهند. در عین حال، کلمه بازار بعضا به مجموعه‌هایی غیر از مشتریان یا خریداران نیز اطلاق می‌شود مانند بازار نیروی کار یا بازار رای‌.

== تعریف ==

فیلیپ کاتلر، بازار را این‌گونه تعریف می‌کند کاتلر، :

== پانویس ==

== منابع ==

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.