بارنتس (ابهام‌زدایی)

بارنتس ممکن است به یکی از این موارد اشاره کند:

* ویلیام بارنتس، کاشف هلندی
* دریای بارنتس، بخشی از اقیانوس منجمد شمالی، در شمال نروژ و روسیه
* منطقه بارنتس، در کنارهٔ دریای بارتس

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.