اشتودگاه

اُشتَوَدگاه نام دومین روز از پنج روز اندرگاه است که آن را به نام دومین سرود از گاهان پنجگانه زرتشت خوانده اند. این سرود که «اوشتویتی (Ushtavaiti)» نام دارد شامل ۴ سرود؛ از یسن ۴۳ تا ۴۶ می‌باشد.

== منابع ==

* دوستخواه، جلیل. اوستا: کهن‌ترین سرودهای ایرانیان.

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.