آنزیم

زیمایه یا آنزیم یک ماده آلی است که یک فرایند شیمیایی را در یک سازواره یا موجود زنده تقویت یا تضعیف می‌کند ولی خودش دگرگون نمی‌شود. به عبارت دیگر آنزیم‌ها کاتالیزگر‌های فرایندهای زیستی هستند و نسبت به کاتالیزگرهای غیر زیستی کارایی بسیار بالایی دارند. اغلب آنزیم‌ها ساختار پروتئینی دارند، به غیر از انواع محدودی از آن‌ها که از جنس ریبونوکلئیک اسید هستند؛ مانند ریبوزیم‌ها.

آنزیم‌ها با پایین آوردن انرژی فعال‌سازی یک واکنش فعالیت می‌کنند.

== نامگذاری ==

* در گذشته بر اساس پیش‌ماده نام‌گذاری می‌شد که به آخر آن “از” اضافه می‌شد مثل پروتئاز
* روش دیگر بر اساس کاری که آن آنزیم انجام می‌دهد مثل دهیدرژناز
* روش پیشرفته تر براساس کاری که انجام می‌دهد و نام پیش‌ماده الکل دهیدرژناز
* روش استاندارد که در این روش آنزیم‌ها رده بندی شده و رده‌ها به زیر رده تقسیم شده و در نهایت هر آنزیم کد مخصوص به خود می‌گیرد مثل EC ۱.۱.۱.۸۶
*
* این رده‌ها به شکل زیر است
* ۱-اکسیدو رداکتازها
* ۲-ترانسفرازها
* ۳-هیدرولازها
* ۴-لیازها
* ۵-ایزومرازها
* ۶-لیگازها

== جستارهای وابسته ==

* پروتئین
* پیش‌ماده
* کوآنزیم

== پانویس ==

== منابع ==

* تغذیه درمانی ٬دکتر محمد دریایی.چاپ دوم ۱۳۸۶ تهران حاذق.
* ویکی‌پدیای انگلیسی

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.