حمید بن مسلم (که خبرنگار کربلا بود) مى گوید:((رایت امراءه القت نفسها على النار فجائت بجسد کانّه میّت و رجلاه تجرّان على الارض )) دیدم زنى خود را به آتش زد و بدنى را بیرون کشید که مثل مرده بود و پاهایش بر زمین کشیده مى شد.پیش رفتم و پرسیدم :...