ماه: مارس 2015

خطابه زینب (س ) در دار الاماره ابن زیاد

بِسْمِ اللّهِ الْرَّحْمنِ الْرَّحیمْزینب کبرى (س ) نه تنها با مردم کوفه سخن گفت و آنان را بر کار زشتى که مرتکب شده بودند ملامت و عتاب کرد، که در دارالاماره ((ابن زیاد)) نیز چنان نیرومندانه ایستاد و سخن پرخاشگرانه گفت و آن پلید را که سرمست پیروزى (پندارى ) بود،...

خطابه زینب (س ) در کوفه

پس از شهادت امام حسین (ع )، بلافاصله امانت بزرگ پى گیرى راهش ، به دوش زینب کبرى (س ) گذارده شد و او با سخنان آتشین خود، خفتگان را بیدار و یاغیان و سرکشان را رسوا مى کرد.هنگامى که کاروان اسیران ، در آن جو پر از ظلم...

گشودن چشم به چهره مبارک امام حسین (ع )

بِسْمِ اللّهِ الْرَّحْمنِ الْرَّحیمْحضرت آیت الله مرعشى (ره ) فرمودند: وقتى که حضرت فاطمه (س ) قنداقه حضرت زینب (س ) را به محضر رسول الله (ص ) برد؛ این نوزاد عزیز فاطمه (س ) چشم مبارک را براى هیچ کدام از اهل بیت باز نکرد و تنها وقتى...