۵۰۰ (پیش از میلاد)

==رویدادها==

* ساخت و تکمیل آبراه سوئز بدست ایرانیان و به دستور داریوش بزرگ فاتح مصر.
* برنایی الفبای عربی جنوبی.

درج دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.