۳ مهر

۳ مهر – از آغاز سال در تقویم رسمی ایران ۱۸۹ روز گذشته و به پایان آن ۱۷۶ روز (در سال عادی) و ۱۷۷ روز (در سال کبیسه) مانده.

== رویدادها ==

* ۱۳۵۷ – انحلال حزب رستاخیز

== زادروزها ==

== مرگ‌ها ==

== تعطیلات ==

== پیوندهای بیرونی ==

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.