۳۰ مهر

۳۰ مهر – از آغاز سال در تقویم رسمی ایران ۲۱۶ روز گذشته و به پایان آن ۱۴۹ روز (در سال عادی) و ۱۵۰ روز (در سال کبیسه) مانده.

== رویدادها ==

* گاهنبار یا جشن چهارم از جشن‌های شش‌گانه سال نزد ایرانیان باستان، با نام اوستایی «ایا ثریمه»، به معنای آغاز سرما
* ۹۶۴ – اعزام شدن حمزه میرزای صفوی، با لشکریان محلی اصفهان، فارس، یزد و کرمان، به سمت مرزهای شمالی، برای جنگ با عثمانی
* ۱۳۰۴ – گسترش مخالف و تظاهرات ضد سلطنت قاجار، با حمایت رضا خان (سردار سپه) و فرماندهان نظامی او، در شهرهای ایران
* ۱۳۰۵ – آغاز استفاده از تلفن در عمارت جدید تلفنخانه تهران
* ۱۳۱۳ – تغییر نام خیابان علاالدوله تهران به خیابان فردوسی، برای تجلیل از خدمات حکیم ابوالقاسم فردوسی، شاعر حماسه‌سرا
* ۱۳۳۱ – اعلام قطع روباط سیاسی ایران و انگلستان توسط دکتر سیدحسین فاطمی، وزیر امور خارجه دولت وقت ایران
* ۱۳۳۲ – تمدید حکومت نظامی به مدت ۳ ماه دیگر در استان‌های خوزستان، گیلان، اصفهان و فارس
* ۱۳۳۴ – تصویب لایحه الحاق ایران به پیمان دفاعی بغداد (شامل کشورهای انگلستان، ترکیه، عراق و پاکستان) توسط مجلس شورای ملی، به تبعیت از مجلس سنا
* ۱۳۴۲ – لغو حکومت نظامی در تهران، چهار ماه و نیم پس از قیام پانزده خرداد، در زمان نخست وزیری اسدالله علم
* ۱۳۶۴ – آغاز عملیات عاشورا ۴، در غرب دریاچه ام‌النعاج در هورالهویزه
* ۱۳۷۴ – آغاز فعالیت شبکه پیام سیمای جمهوری اسلامی ایران

== زادروزها ==

* ۱۲۹۲ – بائو دای آخرین پادشاه ویتنام
* ۱۳۶۷ – حاج سعید نجفی اولین پادشاه سلسله نجفیان

== مرگ‌ها ==

* ۱۲۰۸ – درگذشت حاج ملا احمد نراقی، فقیه، مدرس، نویسنده و شاعر
* ۱۳۸۰ – درگذشت ساموئل خاچیکیان، کارگردان
* ۱۳۸۴ – درگذشت فریدون گله، کارگردان

== تعطیلات ==

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.