۲۸ مهر

۲۸ مهر – از آغاز سال در تقویم رسمی ایران ۲۱۴ روز گذشته و به پایان آن ۱۵۱ روز (در سال عادی) و ۱۵۲ روز (در سال کبیسه) مانده.

== رویدادها ==

* ۱۲۲۷ – آغاز سلطنت ناصرالدین شاه قاجار

== زادروزها ==

== مرگ‌ها ==

== تعطیلات ==

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.