۲۸ شهریور

۲۸ شهریور – از آغاز سال در تقویم رسمی ایران ۱۸۳ روز گذشته و به پایان آن ۱۸۲ روز (در سال عادی) و ۱۸۳ روز (در سال کبیسه) مانده.

== رویدادها ==

== زادروزها ==

== درگذشت‌ها ==

* ۱۳۸۴ – حسین شکوئی، جغرافی‌دان معاصر ایرانی و بنیان‌گذار گروه جغرافیای دانشگاه ملی سابق و چهره‌های ماندگار ایران. (زادروز ۹ آذر ۱۳۱۲)

== تعطیلات ==

==پیوندهای بیرونی==

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.