۲۲ شهریور

۲۲ شهریور – از آغاز سال در تقویم رسمی ایران ۱۷۷ روز گذشته و به پایان آن ۱۸۸ روز (در سال عادی) و ۱۸۹ روز (در سال کبیسه) مانده.

== رویدادها ==

== مرگ‌ها ==

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.