۲۱ مهر

۲۱ مهر – از آغاز سال در تقویم رسمی ایران ۲۰۷ روز گذشته و به پایان آن ۱۵۸ روز (در سال عادی) و ۱۵۹ روز (در سال کبیسه) مانده.

== رویدادها ==

* ۱۱۶۰ ق ه – تصرف بابل توسط کوروش بزرگسالروز اعلام تاسیس امپراتوری ایران، صدور نخستین منشور ملل و اعلامیه حقوق بشر از سوی کوروش بزرگ

در شورای امنیت، مصدق نفت را یک کالا و امری داخلی و آن شورا را دست ساز فاتحان جنگ جهانی دوم و حافظ منافع آنها خواند

محاکمه دسته دوم افسران کمونیست ۲۱ مهرماه سال ۱۳۳۳ محاکمه دومین دسته افسران کمونیست وابسته به حزب توده در دادگاه نظامی تهران آغاز شد. محاکمه دسته اول که همه آنها به اعدام محکوم شده بودند چند روز پیش از این پایان یافته بود و مرحله تجدید نظر طی می کرد.

معافیت مستشاران نظامی امریکا ۲۱ مهر ۱۳۴۳ پارلمان ایران با تصویب ماده واحده ای مستشاران نظامی امریکا در ایران را مشمول مصونیت‌ها و معافیت‌های میثاق وین کرد. این اقدام تولید مخالفت و سر و صدای زیاد کرد.

== زادروزها ==

* ۱۳۳۲- زادروز محمد خاتمی، پنجمین رییس جمهور ایران(دو دور)

== مرگ‌ها ==

* ۱۳۰۵ – درگذشت شوریده شیرازی، شاعر نابینا (زادهٔ ۱۳۲۶)
* ۱۳۴۷ – درگذشت حسین بهزاد، مینیاتوریست (زادهٔ ۱۲۷۳)
* ۱۳۵۸ – درگذشت غلامحسین مصاحب، محقق و ریاضیدان (زادهٔ ۱۲۸۹)

== تعطیلات ==

== پیوندهای بیرونی ==

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.