۱۹ مرداد

۱۹ مرداد – از آغاز سال در تقویم رسمی ایران ۱۴۳ روز گذشته و به پایان آن ۲۲۲ روز (در سال عادی) یا ۲۲۳ روز (در سال کبیسه) مانده است.

درج دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.