۱۵ (میلادی)

==رویدادها==

* افسر رومی والریوس گراتوس فرماندار یهودیه شد.
* بنیاد نهادن شهر رومی اِمونا (با نام امروزی لیوبلیانا، پایتخت کشور اسلوونی).
* استقرار یکی از لژیون‌های (تیپ های) رومی به نام لژیون ۲۱ راپاکس در رگنسبورگ (جنوب شرقی آلمان امروزی).
* لوسیوس پومپومیوس فلاکوس در رم به عنوان رایزن برگزیده شد.

== زادروزها ==

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.