۱۵ (میلادی)

مرداد ۳۱ام, ۱۳۹۳ | Tags:

==رویدادها==

* افسر رومی والریوس گراتوس فرماندار یهودیه شد.
* بنیاد نهادن شهر رومی اِمونا (با نام امروزی لیوبلیانا، پایتخت کشور اسلوونی).
* استقرار یکی از لژیون‌های (تیپ های) رومی به نام لژیون ۲۱ راپاکس در رگنسبورگ (جنوب شرقی آلمان امروزی).
* لوسیوس پومپومیوس فلاکوس در رم به عنوان رایزن برگزیده شد.

== زادروزها ==

No comments yet.

TOP