۱۴۰ (میلادی)

==رویدادها==

* پاپ پیوس یکم به عنوان دهمین پاپ جانشین پاپ هیگینوس شد.

== فرمانروایان ==

* پایان فرمانروایی ولاش‌شاه خاندان پارتی (۱۴۰ – ۱۱۷)

== منبع ==

Wikipedia contributors, “140,” Wikipedia, The Free Encyclopedia, http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=140&oldid=189638993 (accessed February 17, 2008).

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.